Darbininko pareigybė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Veiseijų seniūnijos darbininku gali dirbti asmuo, turintis privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti fizinį darbą.

2. Seniūnijos darbininkas privalo:

2.1. Būti fiziškai pajėgus atlikti šį darbą;

2.2. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos vykdyti;

2.3. Žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles;

2.4. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

2.5. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;

2.6. Laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas;

2.7. Turėti traktorių vairuoti suteikiančią teisę - pažymėjimą.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

3.1. Užtikrina Veisiejų seniūnijos teritorijos tvarką ir švarą;

3.2.  Kiekvieną dieną apžiūri Veisiejų teritoriją ir informuoja seniūną apie esamą padėtį;

3.3. Surenka šiukšles, valo ir tvarko neprižiūrimas bendro naudojimo teritorijas;

3.4. Atlieka šienavimo darbus, prižiūri ir tvarko želdinius, vejas, miesto teritorijoje esančius gėlynus;

3.5. Žiemos metu kasa sniegą nuo neprižiūrimų bendro naudojimo teritorijų;

3.6. Tvarko darbo inventorių ir sandėliuoja nurodytoje pagalbinėje patalpoje;

3.7. Informuoja seniūnijos seniūną apie pastebėtą inventoriaus, skirto miesto tvarkymo darbams, sugadinimą;

3.8. Tvarko, dažo, remontuoja, atnaujina mieste esančius suolus, skirtus poilsiui, skulptūras, tvoras ir kt. statinius;

3.9. Tvarko ir prižiūri seniūnijoje esančius kultūros vertybių objektus;

3.10. Vairuoja ir prižiūri traktorių;

3.11. Vairuodamas traktorių, laikosi kelių eismo taisyklių;

3.12. Žiemos metu su traktoriumi valo sniegą nuo šaligatvių, gatvių ir neprižiūrimų bendro naudojimo teritorijų;

3.13. Su traktoriumi atlieka seniūno paskirtus aplinkos tvarkymo darbus;

3.14. Traktoriui sugedus, nedelsdamas informuoja seniūną;

3.15. Vykdo kitus seniūno pavedimus, susijusius su seniūnijos veikla.