Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 46
  Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 46 posėdis
  Posėdžio data 2019-01-31 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  Papildomi klausimai
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 46 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 9295_34-1607 A. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO 9257_34-1590 R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL VYRESNIO NEI 18 METŲ ASMENS IŠLAIKYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRE „ŽIDINYS“ 9258_34-1587 R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE SUMAŽINIMO 9238_34-1574 R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KEITIMO PASLAUGŲ SUTARTIES PASIRAŠYMO 9240_34-1581 V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ 9241_34-1583 V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-995 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9260_34-1589 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1011 "DĖL PRIEMOKŲ NUSTATYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1573) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1396 "DĖL PRIEMOKOS NUSTATYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1572) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 9261_34-1593 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL ARŪNO MARKŪNO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 9262_34-1592 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL GINTAUTO SALATKOS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 9263_34-1594 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL JONO STANKEVIČIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 9264_34-1595 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 9270_34-1596 9271_Priedas_kelių sąr. (2019-01) V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO (Nr. 34-1570) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLAI 9242_34-1575 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS (Nr. 34-1569) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL ĮGALIOJIMO 9265_34-1588 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1571) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9243_34-1584 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-935 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9266_34-1591 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-631 „DĖL 2,1134 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2124-8902), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 15, NUOMOS“ PAKEITIMO 9245_34-1580 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-632 „DĖL 4,6697 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-1447), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 17, NUOMOS“ PAKEITIMO 9247_34-1582 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-633 „DĖL 3,1235 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-5990), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 18, NUOMOS“ PAKEITIMO 9249_34-1579 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-634 „DĖL 6,5162 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-1472), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 19, NUOMOS“ PAKEITIMO 9252_34-1578 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-635 „DĖL 2,4141 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-6088), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 20, NUOMOS“ PAKEITIMO 9253_34-1577 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 „DĖL 1,5737 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8646), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 22, NUOMOS“ PAKEITIMO 9255_34-1576 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 9268_34-1585 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI 9269_34-1586 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 DĖL PATALPOS PANAUDOS DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJAI 9275_34-1601 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMĄ NR. 8 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES, PASIRAŠYTOS 2008 M. RUGPJŪČIO 22 D. (NOTARINIO REGISTRO NR. 9731), PAKEITIMO“ 9278_34-1599 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ NEPRIKLAUSOMO AUDITO 9281_34-1602 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOJE 9287_34-1605 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 9274_34-1598 V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 DĖL LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS REGIMANTO JASEVIČIAUS ATLEIDIMO 9283_34-1603 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  36 DĖL ĮGALIOJIMO NUSTATYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS METINES UŽDUOTIS IR ĮVERTINTI JŲ VEIKLĄ 9285_34-1604 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1400 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 9284_34-1600 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  38 ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2018 METUS 9286_Kopija ITVP ataskaita_2018 V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  39 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO NEEILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO 9290_34-1606 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema