Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 35
  Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 35 posėdis
  Posėdžio data 2018-02-20 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 35 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1229) A. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1210) 8511_Strateginis veiklos planas 8527_Kopija 1 priedas_asignavimų suvestinė_ 8528_Kopija 2 priedas_vertinimo kriteriju suvestinė_ G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1208) 8510_BIUDZETAS_DVS Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1220) Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-618 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "PASTATO REKONSTRUKCIJA IR PRITAIKYMAS KULTŪRINĖMS, MUZIEJINĖMS IR EDUKACINĖMS REIKMĖMS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1222) V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "JUNGTINIAI PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ SVEIKATOS GERINIMO VEIKSMAI GARDINO SRITYJE IR LAZDIJŲ RAJONE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1221) V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES STIPRINIMAS, PASITELKIANT TECHNOLOGIJAS, KALBĄ IR TARPVALSTYBINĮ BENDRADARBIAVIMĄ" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1215) V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "KULTŪROS RENESANSAS: JUNGTINĖS PASTANGOS ATGAIVINTI TRADICINIUS AMATUS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1223) V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1211) 8512_2017 m. Kontroles komiteto ataskaita S. Petrauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS (Nr. 34-1212) 8513_2018 m. Kontroles komiteto veiklos programa S. Petrauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-1201) 8496_2017 m. SAARS programos ataskaita A. Kimbirauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1219) L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1160 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS 2018 M. PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1207) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1209) 8514_antikorupcinio vertinimo pažyma J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-631 „DĖL 2,1134 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2124-8902), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 15, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1196) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-632 „DĖL 4,6697 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-1447), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 17, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1194) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-633 „DĖL 3,1235 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-5990), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 18, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1195) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-634 „DĖL 6,5162 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-1472), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 19, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1198) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-635 „DĖL 2,4141 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-6088), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 20, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1200) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 „DĖL 1,5737 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8646), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 22, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1199) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ŪKINIŲ PASTATŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO SEN. KAPČIAMIESČIO MSTL. SODŲ G. 10, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1197) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL TRIJŲ KAMBARIŲ BUTO NR. 15 SU RŪSIU R-15, ESANČIO SODŲ G. 10, LAZDIJAI, PARDAVIMO (Nr. 34-1203) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL BUTO SU BENDRO NAUDOJIMO PATALPOMIS, ESANČIO LAZDIJAI, TURISTŲ G. 96-4, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-1202) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., KUČIŪNŲ SEN., ARADNINKŲ K. 7, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1213) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJUI (Nr. 34-1206) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI (Nr. 34-1204) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL PASTATŲ PANAUDOS VYTAUTŲ KAIMO BENDRUOMENEI (Nr. 34-1216) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1218) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1217) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 DĖL BUVEINĖS ADRESO REGISTRAVIMO (Nr. 34-1214) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  31 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-1205) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1146 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ PAKEITIMO (Nr. 34-1224) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 8531_34-1228 L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema