Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
  • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
  • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
  • Informacinių technologijų skyrius
  • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
  • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  • Vietinio ūkio skyrius
  • Korupcijos prevencija
  • Korupcijos prevencijos programos
  • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
  • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  • Antikorupcijos komisija
  • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
  • Pranešimai apie korupciją
  • Informacijos apie asmenis surinkimas
  • Kita informacija
  • Paslaugos
  • Paslaugos
  • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
    Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
    Komunikacijos ir dokumentų skyrius
    Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
    Seniūnijos
    Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
    Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
    Vietinio ūkio skyrius
    Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
    Administracinė informacija
  • Nuostatai
  • Planavimo dokumentai
  • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
    • Regiono lygmens planavimo dokumentai
    • Galimybių studijos
  • Darbo užmokestis
  • Viešieji pirkimai
  • • 2019 metai
    • 2018 metai
    • 2017 metai
    • 2013-2016 metai
  • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  • Finansinių ataskaitų rinkiniai
  • • 2019 metai
    • 2018 metai
    • 2017 metai
    • 2016 metai
    • 2015 metai
    • 2014 metai
  • Ūkio subjektų priežiūra
  • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  • Administracinės naštos mažinimas
  • Aktualijos/skelbimai
  • • Aktualijos
    • Skelbimai
    • Skelbimai apie išduotus leidimus
    • Teritorijų planavimo skelbimai
    • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
  • Konkursai
  • • Konkursai į laisvas pareigas
    • Konkursų rezultatai
    • Projektų konkursai
    Teisinė informacija
  • Teisės aktai
  • Teisės aktų projektai
  • Tyrimai ir analizės
  • Teisės aktų pažeidimai
  • • Seimo kontrolierių pažymos
    • Valstybės kontrolierių sprendimai
    • Teismo sprendimai
    • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  • Teisinė pagalba
  • • Pirminė teisinė pagalba
    • Antrinė teisinė pagalba
    • Naujienos
    Struktūra ir kontaktai
  • Valdymo struktūros schema
  • Meras
  • • Mero pavaduotojas
    • Mero patarėjas
  • Administracija
  • • Administracijos direktorius
    • Direktoriaus pavaduotojas
    • Skyriai
    • Seniūnijos
  • Įstaigos ir įmonės
  • • Medicinos įstaigos
    • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
    • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
    • Socialinės įstaigos
    • Miesto VVG
    Naujienos
  • Apie savivaldybę
  • • Geografija
    • Gyventojai
    • Istorija
    • Partneriai
    • Garbės piliečiai
  • Taryba
  • • Tarybos reglamentas
    • Komitetai ir komisijos
    • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
    • Posėdžių darbotvarkė
    • Posėdžių valdymo sistema
    • Posėdžių transliacija
    • Posėdžių protokolai
    • Istorija
  • Naujienos
  • Asmenų aptarnavimas
  • • Asmenų priėmimas
    • Prašymų ir skundų priėmimas
    • Priima Vyriausybės nariai
  • Užduok klausimą
  • Nuorodos
  • Horizontalus naujas
  • Savivaldybė
  • Struktūra ir kontaktai
  • Veiklos sritys
  • Administracinė informacija
  • Teisinė informacija
  • Korupcijos prevencija
  • Paslaugos
  • Posėdžio duomenys
    Posėdžio numeris 5
    Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 5 posėdis
    Posėdžio data 2015-09-04 14:00:00
    Pirmininkas
    Dalyviai
    Kūrėjas
    Būsena Baigtas
    Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
    Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
    1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-173) A. Margelis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-163) G. Giedraitis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    3 DĖL 2014-2020 M. ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS (Nr. 34-153) 6549_GALUTINĖ ALYTAUS ITVP 2015-08-17 G. Giedraitis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-158) 6576_2015 biudzeto pakeitimas (4) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    5 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-159) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-146) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-150) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1536 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2015-2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-161) J. Gudžiauskas
    Įtrauktas į darbotvarkę
    9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 METŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-166) J. Gudžiauskas
    Įtrauktas į darbotvarkę
    10 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-165) J. Gudžiauskas
    Įtrauktas į darbotvarkę
    11 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-157) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU DALYVIO IR ŽIŪROVO MOKESČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-144) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    13 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ (Nr. 34-151) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-489 „DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-155) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    15 DĖL BUTŲ IR ŪKINIO PASTATO DALIES PARDAVIMO (Nr. 34-154) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    16 DĖL BUTO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. KUČIŪNŲ SEN. KUČIŪNŲ K. ALNOS G. 15, PARDAVIMO (Nr. 34-148) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    17 DĖL ŪKINIŲ PASTATŲ DOVANOJIMO (Nr. 34-145) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    18 DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6586_34-162 L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    19 DĖL LĖŠŲ MEDICINOS PUNKTŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMUI PASKIRSTYMO (Nr. 34-149) L. Džiaukštienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO Nr. 5TS-136 "DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-147) L. Urbanskaitė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-156) L. Urbanskaitė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    22 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-152) 6570_1 priedas 6571_2 priedas 6572_3 priedas 6573_4 priedas 6574_5 priedas 6575_6 priedas L. Urbanskaitė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    Papildomi klausimai
    23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1225 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-160) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    24 DĖL GARAŽŲ NUOMOS (Nr. 34-164) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    25 DĖL PROJEKTO "BŪDVIEČIO MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA" (Nr. 34-167) A. Pipiras
    Įtrauktas į darbotvarkę
    26 DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. 34-168) V. Pilvinis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    27 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-169) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    28 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO (Nr. 34-170) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    29 DĖL NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS SUTEIKIMO (Nr. 34-171) L. Pabarčienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1509 "DĖL LEIDIMO RAMUTEI KUNIGIŠKIENEI DIRBTI PROJEKTO VADOVE" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-172) G. Daugėlaitė
    Įtrauktas į darbotvarkę

    Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

    © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema