Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
EnglishLazdijų rajono savivaldybės administracija


Siūlo darbą Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausiajam vidaus auditoriui

Veiklos sritis:

– vidaus audito atlikimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje, Lazdijų rajono savivaldybei pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse

Reikalavimai:

– turėti ekonomikos, finansų, viešojo administravimo, arba teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

– turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį audito arba finansinės kontrolės, ekonomikos srityje;

– išmanyti vidaus auditą ir vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, Biudžeto sandaros bei kitus su savivaldybės veikla susijusius įstatymus ir norminius teisės aktus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) iki 2019 m. gruodžio 27 d.Lazdijų rajono savivaldybės administracija


Siūlo darbą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialiniam darbuotojui

(terminuota darbo sutartis)

Veiklos sritys:

– vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimas;

– dalyvavimas vykdant vaiko teisių apsaugą savivaldybėje;

– prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo užtikrinimas.

Reikalavimai:

– būti įgijus socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijus kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigus socialinio darbo studijų programą, ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigus socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus

Dokumentus – gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas – siųsti el. paštu adele.sukackiene@lazdijai.lt iki 2019 m. gruodžio 19 d.

Baigiamasis renginys minint rajone Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, kuri šiemet tapo visos savaitės renginių, skirtų šiai progai, ciklu, įvyko savivaldybės  didžiojoje posėdžių salėje, kur atidaryta Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ narių Arūnės Stacevičiūtės fotografijų paroda „Žvilgsnis į gamtą“ ir Laimutės Butanavičiūtės  rankdarbių paroda „Deimantinė svajonė“.   

Parodos atidarymas tapo nuoširdaus rajono savivaldybės vadovų, savivaldybės administracijos darbuotojų ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ narių – negalią turinčių vaikų ir jų tėvų bendravimo, patirčių dalijimosi, problemų aptarimo renginiu.

 1 2 3 4 5  
.