Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
VYKSTA KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO DARBAI
2019-09-05

Lazdijų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vykdomi kraštovaizdžio tvarkymo rangos darbai pagal parengtą projektą „Reprezentatyvaus kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybės pasienio teritorijose“ (toliau – Kraštovaizdžio tvarkymo projektas).

Gyventojams informaciją teikia:

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistas Aivaras Tulaba, tel.: (8 318) 66 100, mob. 8 613 89 191, el. p. aivaras.tulaba@lazdijai.lt ir (arba) Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistė Regina Vasiliauskienė, tel. (8 318) 66 135, el. p. regina.vasiliauskiene@lazdijai.lt .

 

Kraštovaizdžio tvarkymo projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ finansavimo sąlygų aprašą, vykdant numatytą „11.2. etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose“ veiklą.

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių vieša ekspozicija paviešinta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus skelbimų lentoje, II aukšte (Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai).

Susipažinti su Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendiniais galima Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriuje, 215 kab. ir Investicijų skyriuje, 105 kab. (Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai).

Su elektronine „Reprezentatyvaus kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybės pasienio teritorijose“ sprendinių versija galima susipažinti čia.

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto objektas – Lazdijų rajono savivaldybės pasienio teritorijų prie krašto kelio 135 (nuo Lazdijų m. prie Circle K degalinės žiedo iki LR valstybinės sienos Janaslavo k.) kraštovaizdis (~14 ha).

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tikslas

Projekto „Reprezentatyvaus kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybės pasienio teritorijose“ tikslas – padidinti Lazdijų rajono pasienio teritorijos ekologinį stabilumą, kraštovaizdžio estetinį patrauklumą, išnaudoti tranzitinį krašto kelią 135 vietos vertybių pristatymui, jų pažinimui ir apžvalgai.

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto pagrindiniai uždaviniai:

  • Gerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę;

  • Išsaugoti gamtinį kraštovaizdžio pobūdį, gerinti kraštovaizdžio vertybių būklę – kraštovaizdžio, atskirų jo elementų išsaugojimą, atkūrimą ir reprezentavimą, gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio objektų išsaugojimą, reljefo atstatymą ir tvarkymą;

  • Didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą – išryškinti, eksponuoti būdingąsias vertingas vietovės kraštovaizdžio savybes, atskirus objektus (Šaltinėlį), gerinti estetinę vietovės būklę;

  • Mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją – sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui, vykdant atskirųjų, priklausomųjų želdynų kūrimą, esamų želdynų pertvarkymą, želdinių grupių, juostų įveisimą;

  • Pagerinti rūšių išlikimo sąlygas – saugoti retų ir vietinių rūšių augaliją ir gyvūniją, naikinti invazines rūšis, suformuoti ar atnaujinti kraštovaizdžio elementus, svarbius konkrečių rūšių migracijai, tvarkyti esamus želdynus, želdinių grupes, išsaugoti želdinių sveikumą;

  • Sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį ugdymo, švietimo bei sveikatinimo tikslais, pateikti informaciją apie vertybes vietovėje.

Projekto organizatorius:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, (Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el. paštas: info@lazdijai.lt.

Projekto rengėjas:

VšĮ KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, 44405 Kaunas, mob. 8 698 47 908, el. p. krastotvarka@ktu.lt. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, el. p. evaldas.ramanauskas@ktu.lt .

Rangovas:

UAB „Lithos“, Marijampolės g. 25, Puskelnių km, LT-68105 Marijampolės r. sav. Darbų vadovas  Romualdas Balčiūnas, mob. (8 650) 33150.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis