Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Studentai kviečiami pasinaudoti studijų rėmimo programa
2018-09-25

Nors daug jaunų žmonių baigusių studijas nusprendžia pasilikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose ar net išvykti į užsienį, tačiau Lazdijų rajono savivaldybės administracija skatina jaunuolius įgijus mokslinį laipsnį, kvalifikaciją sugrįžti gyventi ir dirbti į savo gimtąjį Lazdijų kraštą. Studentams, besimokantiems Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, atitikus kriterijus, bus suteikiama finansinė parama. Pagal patvirtintą tvarkos aprašą bus ne tik remiami studentai, siekiantys išsilavinimo bei planuojantys dirbti Lazdijų rajono savivaldybėje, bet ir sudarytos galimybės Lazdijų rajono savivaldybės įstaigoms apsirūpinti kvalifikuotais specialistais.

Studijų rėmimo finansavimas gali būti skiriamas pirmosios, antrosios bei trečiosios pakopos universitetinėms ir koleginėms studijoms pagal nuolatinę ar ištęstinę studijų formą paremti. Šiais metais remiamos bus šios specialybės: anglų filologija, etnografija, choreografija, matematika, fizika, specialioji pedagogika, psichologija, biologija, visuomenės sveikatos specialistas, bendrosios praktikos slaugytojas, ikimokyklinis ugdymas, atlikimo menas, režisūra, muzikinis folkloras, garso režisūra arba muzikos technologijos, socialinis darbas. Sąrašas sudarytas atsižvelgiant į darbo rinkos situaciją ir Lazdijų rajono savivaldybės įstaigų kvalifikuotų specialistų poreikį.

Parama gali būti skiriama studentams, besimokantiems specialybes iš pateikto sąrašo, tačiau taip pat jų pusmečio egzaminų (įskaitų) rezultatų vidurkis turi būti ne žemesnis kaip 8,0 balai. Paramos dydis vienam semestrui gali būti skiriamas nuo 8 iki 10 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 eurai), atsižvelgiant į mokymosi rezultatų vidurkį.

Lazdijų rajono savivaldybės suteikiamą paramą studijoms norintys gauti studentai, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo rudens ar pavasario semestro pradžios turi pateikti reikalingus dokumentus: nustatytos formos prašymą, pažymą apie studijas aukštojoje mokykloje, fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro pažangumą (įstoję į pirmą kursą studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimu kopiją), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Visi reikiamai dokumentai turi būti pateikiami Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus ,,vieno langelio“ darbuotojui.

Studentai sudarydami sutartį, dėl finansinės paramos taip pat privalo vykdyti įsipareigojimus. Baigęs studijas studentas prisiima įsipareigojimą dirbti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose ar įmonėse laikotarpį, proporcingą paramos gavimo laikui, t. y. už vienus paramos gavimo metus dirbti vienus kalendorinius metus ir t. t. Jei studentas, nutraukia sutartį ar nevykdo įsipareigojimų, privalo grąžinti iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos gautą pinigų sumą pagal sutartyje numatytus įsipareigojimus ir atsakomybę.

Daugiau informacijos – STUDIJŲ RĖMIMAS.

Lazdijų r. sav. inf.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis