Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Posėdžių darbotvarkė
  Posėdžių transliacija
  Posėdžių valdymo sistema
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 15
  Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 15 posėdis
  Posėdžio data 2020-09-25 13:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Registruota
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 11186_34-479 11187_TIC veiklos strategija M. Sabaliauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2020–2022 METŲ STRATEGINIAM PLANUI 11188_34-472 11189_LSC 2020-2022 m. strategija_v4 D. Liaukevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO I. Malinauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 11190_34-492 11191_Veiklos strategija_v8 2020 08 19 J. Marcinkienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO V. Vabuolas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 11192_34-503 11193_PSPC veiklos strategija A. Dainauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-260 „DĖL 2020 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11259_34-532 11260_BIUDZETAS_DVS_20200925 11261_Aiskinamojo rasto priedas_20200925.v1 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL UAB „KATARAKTA“ ATLEIDIMO NUO PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO 11229_34-522 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL UAB „BSP RETAIL PROPERTIES I“ ŽEMĖS MOKESČIO 11194_34-513 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL UAB „BSP RETAIL PROPERTIES I“ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 11201_34-514 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ 11212_34-519 11213_2019 metų biudžeto vykdymo ataskaita 11214_audito išvada 2019 11215_Konsodiduotų finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m A. Markūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI STATYTOJO (UŽSAKOVO) FUNKCIJAS 11230_34-524 S. Sinkevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. 5TS-996 „DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 11154_34-507 R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO 11232_34-520 A. Stirbienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1400 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11233_34-521 A. Stirbienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 11258_34-531 A. Stirbienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO 11234_34-523 A. Stirbienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11237_34-526 Ž. Rutkauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KRIKŠTONIŲ KAIMO FONTANUOJANČIO GRĘŽINIO SUTVARKYMO DARBAI“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11238_34-529 A. Milkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-420 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11216_34-516 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11218_34-518 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ŽALIAKALNIO G., KAPČIAMIESČIO MSTL., LAZDIJŲ R. SAV., NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 11239_34-530 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINEI PROKURATŪRAI 11155_34-506 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL PATALPOS IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS AŠTRIOSIOS KIRSNOS BENDRUOMENEI 11244_34-525 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11253_34-528 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL 0,4333 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1004-3226), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., BŪDVIEČIO SEN., BŪDVIEČIO K., BŪDVIEČIO G. 5, NUOMOS PRATĘSIMO 11219_34-517 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL 0,0921 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5923-0003-0041), ESANČIO LAZDIJŲ M., MAIRONIO G. 23, NUOMOS PRATĘSIMO 11224_34-515 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 DĖL 0,2025 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-0449-6800), ESANČIO LAZDIJŲ M., SEINŲ G. 30, NUOMOS PRATĘSIMO 11160_34-510 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 DĖL 0,66 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5943-0011-0157), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠEŠTOKŲ SEN., LOPIŠKIŲ K. 4, NUOMOS PRATĘSIMO 11165_34-511 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 DĖL 0,29 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-0031-3751), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠEŠTOKŲ SEN., KROSNĖNŲ K., BERŽŲ G. 23, NUOMOS PRATĘSIMO 11171_34-512 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 DĖL 16/32 DALIŲ 0,3200 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1696-9038), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., KROSNOS SEN., OLEANDRŲ K. 1, NUOMOS PRATĘSIMO 11176_34-508 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 DĖL 0,45 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1975-5189), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠVENTEŽERIO SEN., MIKYČIŲ K., SODŽIAUS G. 45, NUOMOS PRATĘSIMO 11181_34-509 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11255_34-527 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema