Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Informacija apie darbo užmokestį
 Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (2016)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2016 m.

Pareigybių skaičius (2017-12-31)  Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtas) darbo užmokestis 2017 m.
     VALSTYBĖS POLITIKAI
 Savivaldybės meras  1   2771,82  1 2771,82  2771,82
 Savivaldybės mero pavaduotojas 1  2309,85   1  2290,28  2300,07
     POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Mero patarėjas   1  1170,59  1 1201,03  1185,81
 Mero padėjėjas  1 909,32
 1 1011,11 1011,1
 Savivaldybės administracijos direktorius  1 1772,19
 1 2164,6  1968,4
 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  1  1623,55
 1 1737,09
1670,86
     KARJEROS VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Skyriaus vedėjas  15 1217,17
 15 1347,78
1320,14
 Skyriaus vedėjo pavaduotojas  5
954,72
 6 1053,75 1038,55
Seniūnas 11 846,08 11 923,36 916,8
 Vyriausiasis specialistas  34 769,46
 34 823,20
803,23
Vyresnysis specialistas 1 763,69 1 867,04 826,85
Savivaldybės gydytojas 1 851,90 1 870,70 866,61
     DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS
Vadovas   1 551,51
 1  665,55 596,35
Vyriausiasis specialistas 13 496,41
 15   555,28
539,75
Vyresnysis specialistas 14 404,25
 14   490,18
476,68
Specialistas 14 490,86
 12  550,11 528,27
Socialinis darbuotojas 13 587,83
 15   615,07
 606,89
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistas 2  532,5  2 535,05
 534,59
Vyresnysis buhalteris 13  495,97 11  570,38
552,18
Vyresnysis archyvaras 2  426,36 598,02
501,44
Sekretorius 1  431,34
1 443,70
442,89
Referentas 1 469,19 1 495,90
493,03
Darbininkas 25 368,16
 24 380,00
 380,00
Kapų prižiūrėtojas 15 365,00
 14 380,00    380,00 
Vairuotojas 4 469,43
4 487,75   481,50