Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Darbininkas-kapų prižiūrėtojas - Alvydas Ališauskas

Seniūnijos darbininkas-kapų prižiūrėtojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina Kučiūnų seniūnijos teritorijos tvarką ir švarą;

2. kiekvieną dieną apžiūri Kučiūnų seniūnijos teritoriją ir informuoja Kučiūnų seniūnijos seniūną (toliau – seniūnas) apie esamą padėtį;

3. surenka šiukšles, valo ir tvarko bendro naudojimo teritorijas;

4. atlieka žolės pjovimo darbus, prižiūri ir tvarko želdinius, vejas, seniūnijos teritorijoje esančius gėlynus;

5. žiemos metu kasa sniegą nuo neprižiūrimų bendro naudojimo teritorijų;

6. tvarko darbo inventorių ir sandėliuoja nurodytoje pagalbinėje patalpoje;

7. informuoja seniūną apie pastebėtą inventoriaus, skirto tvarkymo darbams, sugadinimą;

8. tvarko, dažo, remontuoja, atnaujina seniūnijos teritorijoje esančius suolus, skirtus poilsiui, skulptūras, tvoras ir kt. statinius;

9. tvarko ir prižiūri seniūnijoje esančius kultūros vertybių objektus;

10. pildo laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnalą teisės aktų nustatyta tvarka;

11. užtikrina kapinėse tvarką ir švarą;

12. tvarko pagrindinius ir šalutinius kapinių takus, automobilių stovėjimo aikšteles bei kapinių aplinką;

13. reikalauja tvarkos iš kapus prižiūrinčių asmenų, kad nebūtų pažeistos kapinių tvarkymo taisyklės;

14. kapinėse geni medžių ir krūmų šakas, jas pašalina iš kapinių teritorijos;

15. tvarko nelankomus kapus ir laisvą kapinių teritoriją;

16. sugrėbia lapus ir juos išgabena į nustatytą šiukšlių pylimo vietą;

17. prižiūri šiukšlių konteinerių aikšteles, laiku informuoja seniūną dėl šiukšlių išvežimo;

18. žiemos metu valo sniegą nuo kapinių takų, barsto juos smėliu;

19. prižiūri visus darbus, vykdomus kapinių teritorijoje;

20. teisės aktų nustatyta tvarka atmatuoja ir parodo mirusiojo artimiesiems (mirusį laidojantiems asmenims) sklypus individualiam (1,5 x 2,5) ar šeimos (2,8 x 2,5) kapui iš eilės pagal kapinių išplanavimą;

21. nedelsdamas informuoja seniūną apie pastebėtus kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimus;

22. prižiūri kapinėse vandentiekio įrenginius ir skelbimų lentas;

23. užtikrina, kad kapinių schemos būtų paskelbtos prie įėjimų į kapines esančiuose informaciniuose stenduose ar informacinėse lentose;

24. palaiko tvarką ir švarą prie kapinių esančiuose tualetuose;

25. kontroliuoja kapų statinių saugumą ir informuoja seniūną;

26. vykdo rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir seniūnijos veiklos nuostatų reikalavimus;

27. vykdo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.