Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 41
  Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 41 posėdis
  Posėdžio data 2014-12-17 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1446) A. Margelis
  Priimtas
  2 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-1444) 5989_2014-12-16 biudzetas -2 V. Radzevičienė
  Priimtas
  3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1407) V. Radzevičienė
  Priimtas
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI 7 PROCENTŲ DALIES PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1416) V. Radzevičienė
  Priimtas
  5 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (Nr. 34-1430) V. Radzevičienė
  Priimtas
  6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO Nr. 5TS-1028 "DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1432) V. Radzevičienė
  Priimtas
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-621 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1404) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-974 "DĖL GYVENAMOSIOS APLINKOS, BŪSTO PRITAIKYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE GYVENANTIEMS NEĮGALIESIEMS TVARKOS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1403) L. Margelienė
  Priimtas
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-387 „DĖL GYVENTOJŲ IŠLAIDŲ, PATIRTŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1427) L. Margelienė
  Priimtas
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1439) L. Margelienė
  Priimtas
  11 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2015 METAIS (Nr. 34-1426) L. Margelienė
  Priimtas
  12 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI PATVIRTINIMO (Nr. 34-1431) L. Margelienė
  Priimtas
  13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1064 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1424) A. Pipiras
  Priimtas
  14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-732 "DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1402) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  15 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖSE (Nr. 34-1433) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  16 DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) (Nr. 34-1419) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  17 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-1405) 5965_1 priedas 5966_2 priedas 5967_3 priedas 5968_4 priedas 5969_5 priedas 5970_6 priedas 5971_7 priedas 5972_8 priedas 5973_9 priedas L. Urbanskaitė
  Priimtas
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1409) 5974_priedas L. Urbanskaitė
  Priimtas
  19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1352 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1396) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-640 „DĖL NUOMOS KAINOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1397) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SAUSIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1462 „DĖL NUOMOS KAINOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1398) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-237 „DĖL NUOMOS KAINOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1399) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1530 „DĖL NUOMOS KAINOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1400) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  24 DĖL SUTIKIMO (Nr. 34-1401) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1383 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ“ PAKEITIMO (Nr. 34-1414) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  26 DĖL PRIORITETINIŲ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS KRYPČIŲ 2015 METAIS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO (Nr. 34-1410) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-68 „DĖL LEIDINIŲ PERDAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1434) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  28 DĖL KULTŪROS NAMŲ IR SANDĖLIO PARDAVIMO (Nr. 34-1408) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-210 „DĖL PATALPŲ PANAUDOS KAPČIAMIESČIO SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETUI“ PAKEITIMO (Nr. 34-1418) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  30 DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1406) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  31 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1437) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  32 DĖL BUTO PRISKYRIMO PRIE TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (Nr. 34-1412) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  33 DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PLANO 2015–2020 METAMS SUDERINIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1411) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-77 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO TARYBOS SUDARYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1413) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1019 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1417) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ (IŠSKYRUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ) NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO NUSTATYMO (Nr. 34-1442) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  37 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1415) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1341 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1422) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1429) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  40 DĖL MOKYKLŲ SPORTO SALIŲ NUOMOS KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1441) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  41 DĖL LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1436) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-460 "DĖL VEISIEJŲ VIDURINĖS MOKYKLOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1428) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-718 "DĖL NUOMOS KAINOS" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1425) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  Papildomi klausimai
  44 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ UGDYMO PROCESO LAIKINO SUSTABDYMO (Nr. 34-1435) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  45 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1160 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1440) 5987_Skaiciuojamosios_tiksl._tarybai__2014_12 V. Margelis
  Priimtas
  46 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-1445) V. Radzevičienė
  Priimtas

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema