Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 41
  Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 41 posėdis
  Posėdžio data 2018-09-14 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 8999_34-1468 A. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1175 „DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8941_34-1454 8942_BIUDZETAS_DVS Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 8905_34-1448 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 8976_34-1461 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 8977_34-1460 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ 8842_34-1430 8843_Biudzeto vykdymas_2017 8844_2017 m. konsoliduota ataskaita 8845_Audito isvada_2017 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS 8850_34-1422 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1234 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 8963_34-1456 V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1323 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO 8943_34-1453 V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-466 ‚,DĖL PROJEKTO „ASOCIACIJOS ‚,AŠTRIOSIOS KIRSNOS MELIORACIJA“ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA” PAKEITIMO 8851_34-1441 A. Balčius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-465 ‚,DĖL PROJEKTO „JUKNELIŠKĖS MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA” PAKEITIMO 8903_34-1443 A. Balčius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL GATVIŲ 8854_34-1423 8855_1 priedas 8856_2 priedas 8857_3 priedas 8858_4 priedas 8859_5 priedas A. Kimbirauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-961 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ SAVININKŲ ARBA JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ NESINAUDOJIMO NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8860_34-1427 8861_Antikorupcinis V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 8862_34-1440 V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1313 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8974_34-1462 8975_Objektų sąrašas (tikslinamas) V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL STATINIŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ 8864_34-1428 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL PASTATO NUOMOS 8865_34-1431 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1265 „DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJUI“ PAKEITIMO 8867_34-1425 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO 8912_34-1446 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 8869_34-1435 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8871_34-1444 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 8964_34-1458 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GLOBOS CENTRUI „ŽIDINYS“ 8875_34-1424 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL BEVILTIŠKOS SKOLOS NURAŠYMO 8876_34-1433 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8880_34-1436 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 8965_34-1455 8967_Antikorupcinio vertinimo pavyma_vietines rinkliavos J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1542 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8970_34-1459 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-364 „DĖL DRAUDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS“ PAKEITIMO 8883_34-1445 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1393 „DĖL TURTO PERDAVIMO“ PAKEITIMO 8978_34-1464 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ – ROKADINĮ KELIĄ Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS 8885_34-1434 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1352 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8891_34-1432 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1423 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, PERDUOTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8895_34-1442 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 DĖL ĮGALIOJIMO 8966_34-1457 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 DĖL SUTIKIMO 8897_34-1437 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 8902_34-1438 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  36 DĖL NUOMOS 8937_34-1449 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  37 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS 8946_34-1451 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  38 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 8944_34-1452 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  39 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 8979_34-1463 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  40 DĖL PATALPŲ PANAUDOS 8993_34-1466 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  41 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJAI 8997_34-1467 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  42 DĖL LEIDIMO CENTRALIZUOTAI TVARKYTI BUHALTERINĘ APSKAITĄ 8994_34-1465 G. Varanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema