Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 6
  Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 6 posėdis
  Posėdžio data 2011-10-26 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 26 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 3360_34-196 A. Margelis
  Priimtas
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-182) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  3 DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS (Nr. 34-174) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2010 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-177) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO (Nr. 34-180) G. Varanauskienė
  Priimtas
  6 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO, UGDYMO PROGRAMŲ IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ (Nr. 34-189) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPŽINYBINIO-TARPSEKTORINIO BENDRADARBIAVIMO 2011-2016 M. STRATEGIJOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-173) D. Gorochovenkienė
  Priimtas
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-102 PAKEITIMO IR ĮPAREIGOJIMO PASIRAŠYTI PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ (Nr. 34-179) L. Džiaukštienė
  Priimtas
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1437 PAKEITIMO (Nr. 34-176) L. Džiaukštienė
  Priimtas
  10 DĖL PAPILDOMO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-168) V. Pilvinis
  Priimtas
  11 DĖL PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-178) V. Pilvinis
  Priimtas
  12 DĖL LEIDIMO PRIE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRISIDĖTI ĮNAŠU NATŪRA (Nr. 34-183) V. Pilvinis
  Priimtas
  13 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PARAMOS SUTARTĮ (Nr. 34-175) V. Pilvinis
  Priimtas
  14 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS (Nr. 34-184) V. Pilvinis
  Priimtas
  15 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO (Nr. 34-185) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  16 DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO BEI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-181) V. Margelis
  Priimtas
  17 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO (Nr. 34-169) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-145 PAKEITIMO (Nr. 34-170) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  19 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-171) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  20 DĖL DEMONTUOTŲ ŠALIGATVIO PLYTELIŲ IR ŠALIGATVIŲ BORTELIŲ PERDAVIMO (Nr. 34-172) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  Papildomi klausimai
  21 DĖL NEPRITARIMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMUI (Nr. 34-188) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1425 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-186) V. Radzevičienė
  Priimtas
  23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-74 PAKEITIMO (Nr. 34-190) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  24 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MIESTO BEI SU JUO BESIRIBOJANČIŲ KAIMŲ TERITORIJŲ RIBŲ TIKSLINIMO IR KEITIMO PLANUI (Nr. 34-192) 3353_Lazdijai_gyv_SPRENDINIAI_10000 3354_Lazdiju_gyv_SPRENDINIAI_50000 M. Sabaliauskas
  Priimtas
  25 DĖL PRITARIMO VEISIEJŲ MIESTO BEI SU JUO BESIRIBOJANČIŲ KAIMŲ TERITORIJŲ RIBŲ TIKSLINIMO IR KEITIMO PLANUI (Nr. 34-193) 3355_Veisieju_gyv_SPRENDINIAI_10000 3356_Veisieju_gyv_SPRENDINIAI_50000 M. Sabaliauskas
  Priimtas
  26 DĖL BUTO IR JAM PRIKLAUSANČIŲ BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ DAUGIABUČIAME NAME REKONSTRUKCIJOS (Nr. 34-191) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  27 DĖL MAKSIMALAUS ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS STASEI SAVUKYNIENEI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO (Nr. 34-194) L. Margelienė
  Priimtas
  28 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-195) V. Radzevičienė
  Priimtas

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema