Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 27
  Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 27 posėdis
  Posėdžio data 2013-10-31 11:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-920) A. Margelis
  Priimtas
  2 DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO DAINININKUI DANIELIUI SADAUSKUI (Nr. 34-896) D. Barauskienė
  Priimtas
  3 DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO RAŠYTOJUI ROMUI SADAUSKUI (Nr. 34-897) D. Barauskienė
  Priimtas
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO (Nr. 34-908) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  5 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-914) 5005_2013 biudzeto tikslinimas 10 V. Radzevičienė
  Priimtas
  6 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-899) V. Radzevičienė
  Priimtas
  7 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-766 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR ETATINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-906) V. Radzevičienė
  Priimtas
  8 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-567 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-909) V. Radzevičienė
  Priimtas
  9 DĖL LAZDIJŲ HIPODROMO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS (Nr. 34-895) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO PLANO (Nr. 34-904) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-675 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-887) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO (Nr. 34-901) 4952_sprendimo priedas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  13 DĖL PROJEKTO "ŠEŠTOKŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA" (Nr. 34-902) A. Pipiras
  Priimtas
  14 DĖL PROJEKTO "ŽAGARIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA" (Nr. 34-903) A. Pipiras
  Priimtas
  15 DĖL PROJEKTO "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOKŲ SENIŪNIJOS BIRUTOS TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIO REKONSTRUKCIJA" (Nr. 34-905) A. Pipiras
  Priimtas
  16 DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO (Nr. 34-907) L. Pabarčienė
  Priimtas
  17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-862 PAKEITIMO (Nr. 34-886) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  18 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-889) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  19 DĖL BEŠEIMININKIO NEKILNOJAMOJO TURTO (Nr. 34-890) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  20 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRUI (Nr. 34-892) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  21 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-888) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  22 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-891) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-318 PAKEITIMO (Nr. 34-898) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. 480 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-900) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  25 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. 34-893) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  26 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. 34-894) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  27 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ PRIE 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES (Nr. 34-910) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  28 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" STRUKTŪROS SUDERINIMO (Nr. 34-911) L. Džiaukštienė
  Priimtas
  Papildomi klausimai
  29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-242 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-912) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  30 DĖL UAB "LAZDIJŲ VANDUO" BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ, SUSIJUSIŲ SU PROJEKTO ĮGYVENDINIMU (Nr. 34-913) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  31 DĖL BENDRABUČIO BUTŲ (KAMBARIŲ) PIRKIMO (Nr. 34-916) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  32 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5955/0002:172, APYTIKSLIS PLOTAS - 0,0301 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. M. BIŽYTĖS G. 2A, NUSTATANT TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMUS, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-917) 5027_Aiškinamasis raštas 5028_Pagrindinis brėžinys 5029_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  33 DĖL OBJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDOMO SUSITARIMO PRIE FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-918) 5032_Papildomas susitarimas 5033_Objektu sarasas_2013 (patikslintas Nr.1) V. Margelis
  Priimtas
  34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR MIESTŲ GATVIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-919) V. Margelis
  Priimtas

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema