Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 29
  Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 29 posėdis
  Posėdžio data 2013-12-18 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-974) A. Margelis
  Priimtas
  2 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-968) 5060_2013 biudzeto tiksl. 12.18. V. Radzevičienė
  Priimtas
  3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI 7 PROCENTŲ DALIES PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-947) V. Radzevičienė
  Priimtas
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-914 PAKEITIMO (Nr. 34-962) V. Radzevičienė
  Priimtas
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-963) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITOS UŽ 2011-2012 M. PATVIRTINIMO (Nr. 34-954) G. Giedraitis
  Priimtas
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-950) 5044_SVP-APRAŠOMOJI DALIS G. Giedraitis
  Priimtas
  8 DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-961) L. Margelienė
  Priimtas
  9 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2014 METAIS (Nr. 34-955) L. Margelienė
  Priimtas
  10 DĖL PRITARIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-957) V. Margelis
  Priimtas
  11 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMUI (Nr. 34-958) V. Pilvinis
  Priimtas
  12 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-195 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI“ PAKEITIMO (Nr. 34-959) V. Pilvinis
  Priimtas
  13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-671 PAKEITIMO (Nr. 34-953) A. Pipiras
  Priimtas
  14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO (Nr. 34-951) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  15 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-942) 5048_1 priedas 5049_2 priedas 5050_3 priedas 5051_4 priedas 5052_5 priedas 5053_6 priedas 5054_7 priedas 5055_8 priedas 5056_9 priedas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  16 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-949) Ž. Rutkauskas
  Priimtas
  17 DĖL PRIORITETINIŲ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS KRYPČIŲ 2014 METAIS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO (Nr. 34-944) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1383 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ“ PAKEITIMO (Nr. 34-964) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  19 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO (Nr. 34-945) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  20 DĖL TURTO PERDAVIMO MOKYKLOMS (Nr. 34-946) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-948) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  22 DĖL TURTO PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO MIKYČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-956) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  23 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMĄ NR. 6 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES, PASIRAŠYTOS 2008 M. RUGPJŪČIO 22 D. (NOTARINIO REGISTRO NR. 9731), PAKEITIMO“ (Nr. 34-952) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  24 DĖL IŠNUOMOTO TURTO DRAUDIMO NAUDOS GAVĖJO (Nr. 34-960) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  Papildomi klausimai
  25 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATO PAVADINIMĄ IR PAGRINDINĘ TIKSLINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ (Nr. 34-965) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  26 DĖL TURTO, REIKALINGO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKTI, PANAUDOS IR NUOMOS (Nr. 34-966) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  27 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMUI (Nr. 34-967) J. Galvanauskienė
  Priimtas

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema