Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 11
  Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 11 posėdis
  Posėdžio data 2016-02-19 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-377) A. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-369) 6906_Strateginis veiklos planas 6907_1 priedas_asignavimų suvestinė 6908_2 priedas_vertinimo krit. suvestinė G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL 2016 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-349) 6853_2016m. BIUDZETAS (proj.) V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-361) V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2015 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. 34-341) 6855_2015 m. finansu kontroles bukles ataskaita 6856_Isvada del 2015 m. finansu kontroles bukles V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-357) 6857_ataskaita 2015 L. Urbanskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-362) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS KATEGORIJOS NUSTATYMO IR PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-350) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-72 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-348) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-931 "DĖL LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS SPECIALIOSIOS LAVINAMOSIOS KLASĖS MOKINIŲ MAITINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-335) J. Gudžiauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL PRITARIMO PROJEKTINIO PASIŪLYMO IR PARAIŠKOS TEIKIMUI PAGAL 2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 05.3.2-APVA-R-014 PRIEMONĘ (Nr. 34-352) V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE "ATRASK DZŪKIJOS GAMTĄ IR KULTŪRĄ" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-363) V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1058 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO” PAKEITIMO 6860_34-359 L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO 6861_34-358 L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1224 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETATŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-345) L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-351) L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-176 „DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO BEI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-366) V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1069 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-340) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1071 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-344) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-43 „DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-342) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1276 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-365) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL BUTO IR ŪKINIO PASTATO BEI GARAŽO BOKSO DALIŲ PARDAVIMO (Nr. 34-343) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. RUDAMINOS MSTL. KARALIAUS MINDAUGO G. 35-4, PARDAVIMO (Nr. 34-347) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL DRAUDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS (Nr. 34-356) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-236 „DĖL PATALPŲ PANAUDOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-364) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL PATALPOS PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ (Nr. 34-346) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL POLIKLINIKOS PERDAVIMO (Nr. 34-353) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-354) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-360) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  30 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-368) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS (Nr. 34-370) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 DĖL STATINŲ PANAUDOS NEMAJŪNŲ KAIMO BENDRUOMENEI (Nr. 34-371) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2015 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-372) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-374) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-373) J. Gudžiauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1548 „DĖL BUTO IR ŪKINIŲ PASTATŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI“ PAKEITIMO (Nr. 34-375) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  37 DĖL STATINIŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-376) J. Galvanauskienė.
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema