Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 17
  Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 17 posėdis
  Posėdžio data 2016-07-01 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 8 - osios tarybos 17 posėdžio darbotvarkės pakeitimo 7277_Sprendimas dėl pakeitimo A. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-61 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 34-574) G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-343 "Dėl 2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 7234_2016 m. biudzeto pakeitimas 07-01 sprendimo proj 7235_Biudzeto pr. 2016-07-01 V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 Dėl lėšų skyrimo 7245_Del lesu skyrimo 16-07 V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 Dėl pritarimo projektui "Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse" ir jo dalinio finansavimo 7274_TURIZMO TRASŲ IR MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 Dėl pritarimo projektui "Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra" ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-587) V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 Dėl pritarimo projektui "Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas" ir jo dalinio finansavimo 7259_Taryb spr pr.Viaduk sestokai V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 Dėl pritarimo projektui "54+Lazdijų rajono savivaldybėje" 7254_Sprendimas del priemones 54_ V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 Dėl netinkamų finansuoti išlaidų padengimo 7260_Sprendimas del netinkamu islaidu_trys proejktai V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 5TS-1419 "Dėl viešosios įstaigos "Lazdijų sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. 34-573) R. Kazlauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 Dėl Lazdijų r. Seirijų lopšelio - darželio "Žibutė" reorganizavimo, prijungiant jį prie Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos (Nr. 34-567) R. Kazlauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 Dėl Lazdijų rajono sprendimo Nr. 5TS-422 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pavadinimų ir nuostatų pakeitimo" pakeitimo (Nr. 34-568) R. Kazlauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. 34-586) R. Kazlauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 Dėl 2016 m. Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų siektinų veiklos užduočių nustatymo 7256_Užduotys 2016 L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 Dėl sutarties pasirašymo (Nr. 34-572) V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 7196_Atliekų tvarkymo taisyklių 49, 94 ir 95 punktų pakeitimas V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 Dėl žemės sklypo perdavimo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui valdyti patikėjimo teise (Nr. 34-565) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų (Nr. 34-569) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 Dėl žemės sklypo perdavimo UAB "Lazdijų vanduo" valdyti patikėjimo teise (Nr. 34-570) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 34-571) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-77 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo" pripažinimo netekusiu galios 7195_Del Tar.spr.Nr.5TS-77 prip.net.gal J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį Lazdijų rajono Šeštokų mokyklai 7206_sprendimas del autobuso perd. (Sestokai) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1351 "Dėl viešame aukcione parduodamo Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 7209_sprendimas del (5TS-1351 pakeit. Slavantu k.) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 Dėl bešeimininkio turto priėmimo (Nr. 34-579) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 Dėl statinių įtraukimo į apskaitą 7216_sprendimas del itraukimo i aps. (Kauno) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 Dėl gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir kiemo statinių, esančių Lazdijų rajono savivaldybės Noragėlių sen., Raičių k. 5, pradinės pardavimo kainos 7204_sprendimas del kainos Raiciu k J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 Dėl bešeimininkio turto (Nr. 34-575) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 "Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų" pakeitimo 7217_sprendimas del sklypu 7218_1 7220_2 7221_3 7222_4 7223_5 7224_6 7225_7 7226_8 7227_9 7229_10 7230_11 7231_12 7232_13 L. Urbanskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  29 Dėl pastato nuomos (Nr. 34-577) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį Lazdijų r. Krosnos mokyklai (Nr. 34-576) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 Dėl turto perdavimo Lazdijų mokyklai - darželiui "Vyturėlis" 7211_sprendimas del turto perdav. vytureliui J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 Dėl turto priėmimo 7265_sprendimas del beseim. sandelio (Varnenu k.)

  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 Dėl nuomos sutarties pratęsimo 7268_sprendimas del nuomos sut. prat. (Gėlyno g. 3) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 Dėl dalies patalpos nuomos 7269_sprendimas del nuomos (patalpos) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 Dėl gyvenamųjų namų su žemės sklypais pirkimo 7272_Del gyvenamuju patalpu pirkimo J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema