Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Apie skyrių

Socialinės paramos skyrius

•  priima gyventojų prašymus dėl įvairių socialinių išmokų ir kompensacijų bei socialinės paramos mokiniams skyrimo

•  skiria ir organizuoja socialines paslaugas

•  nustato sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims specialiuosius poreikius ir išduoda jiems neįgaliojo pažymėjimus

•  administruoja socialinės veiklos ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus atstovauja savivaldybei civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) skyrimo

•  išduoda pažymas apie skyriaus išmokėtas išmokas

•  priima ir konsultuoja gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimais

•  organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems (kartu su kitais skyriais)

•  konsultuoja asmenis, norinčius tapti vaikų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais, organizuoja jų mokymus

•  atlieka kitas skyriui priskirtas funkcijas.

 

Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija visas paskirtas socialines išmokas, t.y. socialines pašalpas, šildymo išlaidų kompensacijas už dujas ir kietąjį kurą, išmokas vaikams bei šalpos išmokas perveda kiekvieną mėnesį nuo 15 d. iki 20 d. į gavėjų nurodytas sąskaitas LR teritorijoje esančiuose bankuose ar bankų skyriuose ir Lazdijų paštą – Lietuvos pašto filialą.