Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
  • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
  • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
  • Informacinių technologijų skyrius
  • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
  • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  • Vietinio ūkio skyrius
  • Korupcijos prevencija
  • Korupcijos prevencijos programos
  • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
  • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  • Antikorupcijos komisija
  • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
  • Pranešimai apie korupciją
  • Informacijos apie asmenis surinkimas
  • Kita informacija
  • Paslaugos
  • Paslaugos
  • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
    Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
    Komunikacijos ir dokumentų skyrius
    Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
    Seniūnijos
    Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
    Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
    Vietinio ūkio skyrius
    Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
    Administracinė informacija
  • Nuostatai
  • Planavimo dokumentai
  • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
    • Regiono lygmens planavimo dokumentai
    • Galimybių studijos
  • Darbo užmokestis
  • Viešieji pirkimai
  • • 2019 metai
    • 2018 metai
    • 2017 metai
    • 2013-2016 metai
  • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  • Finansinių ataskaitų rinkiniai
  • • 2019 metai
    • 2018 metai
    • 2017 metai
    • 2016 metai
    • 2015 metai
    • 2014 metai
  • Ūkio subjektų priežiūra
  • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  • Administracinės naštos mažinimas
  • Aktualijos/skelbimai
  • • Aktualijos
    • Skelbimai
    • Skelbimai apie išduotus leidimus
    • Teritorijų planavimo skelbimai
    • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
  • Konkursai
  • • Konkursai į laisvas pareigas
    • Konkursų rezultatai
    • Projektų konkursai
    Teisinė informacija
  • Teisės aktai
  • Teisės aktų projektai
  • Tyrimai ir analizės
  • Teisės aktų pažeidimai
  • • Seimo kontrolierių pažymos
    • Valstybės kontrolierių sprendimai
    • Teismo sprendimai
    • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  • Teisinė pagalba
  • • Pirminė teisinė pagalba
    • Antrinė teisinė pagalba
    • Naujienos
    Struktūra ir kontaktai
  • Valdymo struktūros schema
  • Meras
  • • Mero pavaduotojas
    • Mero patarėjas
  • Administracija
  • • Administracijos direktorius
    • Direktoriaus pavaduotojas
    • Skyriai
    • Seniūnijos
  • Įstaigos ir įmonės
  • • Medicinos įstaigos
    • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
    • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
    • Socialinės įstaigos
    • Miesto VVG
    Naujienos
  • Apie savivaldybę
  • • Geografija
    • Gyventojai
    • Istorija
    • Partneriai
    • Garbės piliečiai
  • Taryba
  • • Tarybos reglamentas
    • Komitetai ir komisijos
    • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
    • Posėdžių darbotvarkė
    • Posėdžių valdymo sistema
    • Posėdžių transliacija
    • Posėdžių protokolai
    • Istorija
  • Naujienos
  • Asmenų aptarnavimas
  • • Asmenų priėmimas
    • Prašymų ir skundų priėmimas
    • Priima Vyriausybės nariai
  • Užduok klausimą
  • Nuorodos
  • Horizontalus naujas
  • Savivaldybė
  • Struktūra ir kontaktai
  • Veiklos sritys
  • Administracinė informacija
  • Teisinė informacija
  • Korupcijos prevencija
  • Paslaugos
  • Posėdžio duomenys
    Posėdžio numeris 3
    Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 3 posėdis
    Posėdžio data 2015-06-29 14:00:00
    Pirmininkas
    Dalyviai
    Kūrėjas
    Būsena Baigtas
    Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
    Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
    1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-114) A. Margelis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    2 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAZDIJŲ R. SAVIVALDYBĖJE PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS ĮDIEGIANT JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELĮ" (Nr. 34-104) V. Pilvinis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    3 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMĄ NR. 7 DĖL TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, KYLANČIŲ IŠ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES, PASIRAŠYTOS 2008 M. RUGPJŪČIO 22 D. (NOTARINIO REGISTRO NR. 9731), PERĖMIMO 6497_34-108 J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 6465_6418document K. Jasiulevičius
    Įtrauktas į darbotvarkę
    5 DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS (Nr. 34-61) K. Jasiulevičius
    Įtrauktas į darbotvarkę
    6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-621 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-110) K. Jasiulevičius
    Įtrauktas į darbotvarkę
    7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. 34-107) K. Jasiulevičius
    Įtrauktas į darbotvarkę
    8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-105) K. Jasiulevičius
    Įtrauktas į darbotvarkę
    9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-83) K. Jasiulevičius
    Įtrauktas į darbotvarkę
    10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 "DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-102) G. Giedraitis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-93) G. Giedraitis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1430 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-112) G. Giedraitis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-106) 6483_2015 biudzeto pakeitimas (2) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    14 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS (Nr. 34-92) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    15 DĖL ŽEMĖS SKLYPO NEAPMOKESTINAMOJO DYDŽIO IR ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO (Nr. 34-86) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1415 "DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-82) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    17 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. 34-63) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1224 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETATŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-85) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    19 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ" DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-88) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VALDYMO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Nr. 34-97) 6453_Struktūra(15-06-18_) 2 L. Džiaukštienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    21 DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-103) L. Džiaukštienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    22 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-62) J. Gudžiauskas
    Įtrauktas į darbotvarkę
    23 DĖL LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-84) J. Gudžiauskas
    Įtrauktas į darbotvarkę
    24 DĖL LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-94) J. Gudžiauskas
    Įtrauktas į darbotvarkę
    25 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĮ PRIE LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ GIMNAZIJOS, IR SIGITO GEDOS VARDO SUTEIKIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ GIMNAZIJAI (Nr. 34-95) J. Gudžiauskas
    Įtrauktas į darbotvarkę
    26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS (Nr. 34-109) D. Gorochovenkienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    27 DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-70) V. Pilvinis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    28 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "TARPTAUTINIS MENININKŲ PLENERAS "VEISIEJŲ PAVASARIS 2015" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. 34-60) V. Pilvinis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-51) 6411_Keliu sarasas V. Margelis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    30 DĖL PRITARIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-87) V. Margelis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-576 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 2014-2020 M. PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-69) V. Margelis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-594 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-73) V. Margelis
    Įtrauktas į darbotvarkę
    33 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO NEATLYGINTINAI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 34-71) L. Urbanskaitė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    34 DĖL PASTATŲ PANAUDOS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-76) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    35 DĖL MOKYKLOS PASTATO, KATILINĖS IR KIEMO STATINIŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. KRIKŠTONIŲ K. KALNINĖ G. 1, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-74) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    36 DĖL DALIES MOKYKLOS PASTATO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. SEILIŪNŲ K. TUJŲ G. 14, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-75) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    37 DĖL KULTŪROS NAMŲ PATALPŲ IR KATILINĖS, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. SEILIŪNŲ K. TUJŲ G. 9, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-78) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    38 DĖL BUVUSIOS MOKYKLOS PASTATO IR SANDĖLIO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ SEN. VARNĖNŲ K. LINKSMUČIŲ G. 2, KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-79) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    39 DĖL DALIES ŪKINIO PASTATO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. TAIKOS G. 8B, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-90) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-89) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    41 DĖL ĮGALIOJIMO (Nr. 34-91) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    42 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6499_34-111 J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-67) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    44 DĖL 0,1687 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-3155-4899), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. RUDAMINOS MSTL. PILIAKALNIO G. 16, NUOMOS (Nr. 34-64) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    45 DĖL 0,2300 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5903-0008-0064), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. BŪDVIEČIO SEN. BŪDVIEČIO K. BŪDVIEČIO G. 25, NUOMOS (Nr. 34-68) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    46 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS (Nr. 34-72) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    47 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-80) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    48 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS BŪDO (Nr. 34-96) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    49 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-489 „DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-66) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    50 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI - 2014-2016 METAMS DERINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-101) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    51 DĖL ATSTOVO PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-77) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    52 DĖL BUVEINĖS REGISTRAVIMO (Nr. 34-81) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    Papildomi klausimai
    53 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-98) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    54 DĖL BUTO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO MSTL. TAIKOS G. 11 K1-3, NUOMOS (Nr. 34-99) J. Galvanauskienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    55 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-100) V. Radzevičienė
    Įtrauktas į darbotvarkę
    56 DĖL LAZDIJŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STEIGIMO INICIJAVIMO (Nr. 34-113) V. Pilvinis
    Įtrauktas į darbotvarkę

    Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

    © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema