Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 43
  Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 43 posėdis
  Posėdžio data 2015-02-23 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1522) A. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 6102_34-1486 6103_Strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis) G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1505) 6192_2015 BIUDZETAS (projektas) V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 6105_34-1494 V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-880 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, IKIMOKYKLINIŲ IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ TARIFIKACIJOS SĄRAŠŲ RENGIMO, TVIRTINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 6107_34-1492 V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2014 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS 6108_34-1496 6109_FKB ATASKAITA 2014 6110_FKB ISVADA 2014 V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 6111_34-1487 6112_ATPK ataskaita 2014 V. P. Mikelionis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 6113_34-1493 6114_ATASKAITA 2014 m veiklos A. Markūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-623 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO“ PAKEITIMO 6115_34-1466 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-955 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 6116_34-1465 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6117_34-1497 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2014 METŲ ATASKAITOS (Nr. 34-1516) 6194_Komisijos 2014 veiklos ataskaita 6195_Priemoniu plano 2014 ataskaita R. Dulskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL DARIAUS LIAUKEVIČIAUS PASKYRIMO 6188_34-1503 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TAIKOMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1513) J. Gudžiauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 6118_34-1495 J. Gudžiauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6119_34-1498 J. Gudžiauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL SUAUGUSIŲJŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6120_34-1500 J. Gudžiauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1514) J. Gudžiauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL MOKESČIO UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS SUMAŽINIMO 6123_34-1463 L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 2015 M. VEIKLOS PLANŲ TVIRTINIMO 6124_34-1501 6125_ligoninė  veiklos planas 2015m 6127_PSPC 2015 m planas L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2015 M. DARBO PLANO PATVIRTINIMO 6128_34-1489 6130_VSB 2015 planas L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS 6131_34-1484 6132_ataskaita 2014 L. Urbanskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ 6133_34-1485 L. Urbanskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL GATVIŲ 6135_34-1468 6136_1 priedas 6137_2 priedas 6138_3 priedas 6139_4 priedas 6140_5 priedas 6141_6 priedas 6142_7 priedas 6143_8 priedas 6144_9 priedas 6145_10 priedas 6146_11 priedas 6147_12 priedas L. Urbanskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL SODŲ BENDRIJOS „GALSTAS“ TERITORIJOS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. JURČIŪNŲ K., (APYTIKSLIS PLOTAS – 5,89 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO 6148_34-1469 6149_Aiskinamasis rastas 6150_Pagrindinis brezinys 6151_Patikrinimo aktas L. Urbanskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 6152_34-1482 6153_priedas L. Urbanskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 6154_34-1483 V. Sadauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 DĖL GYVENAMOJO NAMO IR ŪKINIŲ PASTATŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ 6155_34-1479 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 6156_34-1467 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI 6157_34-1480 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2014 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO 6163_34-1481 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 DĖL 2014 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO APYSKAITOS PATVIRTINIMO 6164_34-1470 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2014 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 6165_34-1464 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 DĖL LEIDIMO PAKEISTI BUTO (PATALPOS) PAGRINDINĘ TIKSLINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR JO PAVADINIMĄ 6166_34-1476 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO DALININKO TEISIŲ PERĖMIMO 6169_34-1478 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  36 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 2015 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO 6172_34-1502 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS (Nr. 34-1519) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-631 „DĖL 2,1134 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8902), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 15, NUOMOS“ PAKEITIMO 6173_34-1471 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-632 „DĖL 4,6697 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-1447), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 17, NUOMOS“ PAKEITIMO 6175_34-1472 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-633 „DĖL 3,1235 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-5990), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 18, NUOMOS“ PAKEITIMO 6177_34-1473 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-634 „DĖL 6,5162 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-1472), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 19, NUOMOS“ PAKEITIMO 6179_34-1475 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-635 „DĖL 2,4141 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-6088), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 20, NUOMOS“ PAKEITIMO 6181_34-1474 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 „DĖL 1,5737 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8646), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 22, NUOMOS“ PAKEITIMO 6183_34-1477 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  44 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO 6185_34-1491 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  45 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1509) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  46 DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NORMATYVŲ, RINKOS PATAISOS KOEFICIENTO IR PATAISOS KOEFICIENTO, RODANČIO SOCIALINIO BŪSTO AR KITO SAVIVALDYBĖS BŪSTO BŪKLĘ (NUSIDĖVĖJIMĄ), NUSTATYMO (Nr. 34-1511) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  47 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO (Nr. 34-1510) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  48 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2015 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 6186_34-1499 A. Pipiras
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  49 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-877 „DĖL PROJEKTO‚,ŽAGARIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA” PAKEITIMO 6190_34-1504 A. Pipiras
  Įtrauktas į darbotvarkę
  50 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1506) 6193_2014 m ataskaita K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  51 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" DIREKTORĖS JURGITOS MOZERIENĖS ATLEIDIMO (Nr. 34-1507) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  52 DĖL SANDROS SINKEVIČIENĖS DELEGAVIMO Į DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJOS (DZŪKIJOS VVG) TARYBĄ (Nr. 34-1508) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  53 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-1512) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  54 DĖL KVALIFIKACINĖS KLASĖS SUTEIKIMO ARŪNUI MARKŪNUI (Nr. 34-1515) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  55 DĖL JURGITOS MOZERIENĖS PASKYRIMO (Nr. 34-1517) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  56 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „INTELEKTINĖ IR PRAMOGINĖ BIBLIOTEKA“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 6204_34-1518 V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  57 DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-1520) 6201_Bendradarbiavimo sutartis_keliu perd (3) V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  58 DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO EIMUČIUI VALENTINUI SVENTICKUI (Nr. 34-1521) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema