Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 35
  Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 35 posėdis
  Posėdžio data 2014-04-30 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1194) A. Margelis
  Priimtas
  2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1146) L. Margelienė
  Priimtas
  3 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR AUDITORIAUS IŠVADAI BEI 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1179) 5486_VsI Lazdiju KC 2013 m. veiklos ataskaita 5487_Audito isvada 5488_VsI Lazdiju KC 2013 m. met.finans.atskaitom J. Galvanauskienė
  Priimtas
  4 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR AUDITORIAUS IŠVADAI BEI 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1178) 5481_VsI Lazdiju TIC 2013 m. veiklos ataskaita (pakoreg) 5482_Audito isvada ir laiskas vadovybei 5483_VsI Lazdiju TIC 2013 m. met.finans.atask.rinkinys J. Galvanauskienė
  Priimtas
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1161) 5476_Direktoriaus 2013 m. ataskaita 5444_INFORMACIJA apie 2013 m. priimtu sprendimu vykdymo kontrole G. Salatka
  Priimtas
  6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1154) 5425_Ataskaita A. Markūnas
  Priimtas
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1147) 5426_Ataskaita J. Matulevičius
  Priimtas
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1155) 5475_MERO ATASKAITA_2014 A. Margelis
  Priimtas
  9 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-1182) V. Radzevičienė
  Priimtas
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS (Nr. 34-1148) 5428_Kontroles komiteto 2014 m. veiklos programa J. Matulevičius
  Priimtas
  11 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO GINTAUTUI SALATKAI (Nr. 34-1153) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  12 DĖL LAZDIJŲ SPORTO CENTRO PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ (Nr. 34-1176) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  13 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1175) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  14 DĖL LAZDIJŲ SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS ANATOLIJAUS MIKUTOVSKIO ATLEIDIMO (Nr. 34-1152) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" VYRIAUSIOJO GYDYTOJO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 34-1170) L. Džiaukštienė
  Priimtas
  16 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1156) L. Džiaukštienė
  Priimtas
  17 DĖL PRITARIMO STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1160) V. Margelis
  Priimtas
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-176 "DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO BEI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1159) V. Margelis
  Priimtas
  19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1165) 5433_priedas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  20 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. ŽVEJŲ G. 3, (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,0538 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1169) 5434_Zveju g. 3, Veisiejai 4 dalis aiskinamasis r 5435_Zveju g. 3, Veisiejai 5 dalis pagrindinis br 5436_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  21 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,48 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. JANASLAVO K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1166) 5437_Aiskinamasis rastas 5438_Pagrindinis brezinys 5439_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  22 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,13 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. TURGAUS G. 4, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1167) 5440_2013 32 MDP 07 01 (Aisk_r.)07.17 5441_2013 32 MDP 07 02 Pagr.brez 5442_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  23 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,2417 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. SODŲ G. 36, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1171) 5443_Aiskinamasis rastas 5444_Pagrindinis brezinys 5445_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  24 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,2424 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. KAUNO G. 95, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1172) 5449_Aiskinamasis rastas 5450_Pagrindinis brezinys 5451_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  25 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 2,669 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. KUČIŪNŲ SEN. ARADNINKŲ K. 7, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1173) 5455_Aiskinamasis rastas 5456_Pagrindinis brezinys 5457_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  26 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., VEISIEJŲ SEN., ŠUTRONIŲ K., (KADASTRINIS NR. 5958/0006:25, PLOTAS 1,3513 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1163) 5458_Aiskinamasis rastas 5459_Pagrindinis brezinys 5460_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  27 DĖL TERITORIJOS (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,60 HA), ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. DZŪKŲ G. GALE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1162) 5461_Dzugu g. galas, Veisiejai Pasirašytas aiškinamasis raštas 5462_Dzugu g. galas, Veisiejai Pasirašytas Pagrindinis brėžinys 5463_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  28 DĖL TERITORIJOS (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,60 HA), ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. EŽERO G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1168) 5464_Aiskinamasis rastas 5465_Pagrindinis brezinys 5466_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-668 "DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1157) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  30 DĖL TURTO PANAUDOS (Nr. 34-1158) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-482 PAKEITIMO (Nr. 34-1181) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  32 DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Nr. 34-1164) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  33 DĖL TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-1177) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  Papildomi klausimai
  34 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. GUSTAIČIO G., (APYTIKSLIS PLOTAS - 1,7262 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1174) 5472_Aiskinamasis rastas 5473_Pagrindinis brezinys 5474_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  35 DĖL BUVEINĖS REGISTRAVIMO (Nr. 34-1180) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-715 PAKEITIMO (Nr. 34-1184) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  37 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "NAUJIEMS DARBAMS - GERA PRADŽIA" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1183) V. Pilvinis
  Priimtas
  38 DĖL PRITARIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1185) V. Margelis
  Priimtas
  39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1186) 5443_Objektu sarasas_2014 V. Margelis
  Priimtas
  40 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "VEISIEJŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETO MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1187) V. Pilvinis
  Priimtas
  41 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO VERSTAMINŲ KAIMO BENDRUOMENĖS VERSLUMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1188) V. Pilvinis
  Priimtas
  42 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO KUČIŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETO MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1189) V.Pilvinis
  Priimtas
  43 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SKAMBĖK, DAINA!" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1191) V. Pilvinis
  Priimtas
  44 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "NAUJOSIOS KIRSNOS JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1190) V. Pilvinis
  Priimtas
  45 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "JANĖNŲ BENDRUOMENĖS KOMITETO MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1192) V. Pilvinis
  Priimtas
  46 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "BIRUTĖS KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1193) V. Pilvinis
  Priimtas

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema