Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
  • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
  • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
  • Informacinių technologijų skyrius
  • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
  • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  • Vietinio ūkio skyrius
  • Korupcijos prevencija
  • Korupcijos prevencijos programos
  • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
  • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  • Antikorupcijos komisija
  • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
  • Pranešimai apie korupciją
  • Informacijos apie asmenis surinkimas
  • Kita informacija
  • Paslaugos
  • Paslaugos
  • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
    Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
    Komunikacijos ir dokumentų skyrius
    Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
    Seniūnijos
    Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
    Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
    Vietinio ūkio skyrius
    Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
    Administracinė informacija
  • Nuostatai
  • Planavimo dokumentai
  • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
    • Regiono lygmens planavimo dokumentai
    • Galimybių studijos
  • Darbo užmokestis
  • Viešieji pirkimai
  • • 2018 metai
    • 2017 metai
    • 2013-2016 metai
  • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  • Finansinių ataskaitų rinkiniai
  • • 2018 metai
    • 2017 metai
    • 2016 metai
    • 2015 metai
    • 2014 metai
  • Ūkio subjektų priežiūra
  • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  • Administracinės naštos mažinimas
  • Aktualijos/skelbimai
  • • Aktualijos
    • Skelbimai
    • Skelbimai apie išduotus leidimus
    • Teritorijų planavimo skelbimai
    • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
  • Konkursai
  • • Konkursai į laisvas pareigas
    • Konkursų rezultatai
    • Projektų konkursai
    Teisinė informacija
  • Teisės aktai
  • Teisės aktų projektai
  • Tyrimai ir analizės
  • Teisės aktų pažeidimai
  • • Seimo kontrolierių pažymos
    • Valstybės kontrolierių sprendimai
    • Teismo sprendimai
    • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  • Teisinė pagalba
  • • Pirminė teisinė pagalba
    • Antrinė teisinė pagalba
    • Naujienos
    Struktūra ir kontaktai
  • Valdymo struktūros schema
  • Meras
  • • Mero pavaduotojas
    • Mero patarėjas
  • Administracija
  • • Administracijos direktorius
    • Direktoriaus pavaduotojas
    • Skyriai
    • Seniūnijos
  • Įstaigos ir įmonės
  • • Medicinos įstaigos
    • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
    • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
    • Socialinės įstaigos
    • Miesto VVG
    Naujienos
  • Apie savivaldybę
  • • Geografija
    • Gyventojai
    • Istorija
    • Partneriai
    • Garbės piliečiai
  • Taryba
  • • Tarybos reglamentas
    • Komitetai ir komisijos
    • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
    • Posėdžių darbotvarkė
    • Posėdžių valdymo sistema
    • Posėdžių transliacija
    • Posėdžių protokolai
    • Istorija
  • Naujienos
  • Asmenų aptarnavimas
  • • Asmenų priėmimas
    • Prašymų ir skundų priėmimas
    • Priima Vyriausybės nariai
  • Užduok klausimą
  • Nuorodos
  • Horizontalus naujas
  • Savivaldybė
  • Struktūra ir kontaktai
  • Veiklos sritys
  • Administracinė informacija
  • Teisinė informacija
  • Korupcijos prevencija
  • Paslaugos
  • Posėdžio duomenys
    Posėdžio numeris 21
    Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 21 posėdis
    Posėdžio data 2013-03-29 14:00:00
    Pirmininkas
    Dalyviai
    Kūrėjas
    Būsena Baigtas
    Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
    Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
    1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-716) A. Margelis
    Priimtas
    2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-688) K. Jasiulevičius
    Priimtas
    3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-710) S. Petrauskas
    Priimtas
    4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-685) K. Jasiulevičius
    Priimtas
    5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-687) 4481_JRT 2012 m. veiklos ataskaita J. Pileckas
    Priimtas
    6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-675) J. Gudžiauskas
    Priimtas
    7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-676) J. Gudžiauskas
    Priimtas
    8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽIBUTĖ" DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-679) J. Gudžiauskas
    Priimtas
    9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "VYTURĖLIS" DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-680) J. Gudžiauskas
    Priimtas
    10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-681) J. Gudžiauskas
    Priimtas
    11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-684) J. Gudžiauskas
    Priimtas
    12 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-702) J. Gudžiauskas
    Priimtas
    13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-678) J. Gudžiauskas
    Priimtas
    14 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5920/0005:635 ), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. BUKTOS K., PAKEIČIANT PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IŠ ŽEMĖS ŪKIO Į KITĄ, NUSTATANT NAUDOJIMO BŪDĄ - GYVENAMOSIOS TERITORIJOS IR ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ TERITORIJOS, POBŪDĮ - VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS IR REKREACINĖS PASKIRTIES ŽELDYNŲ, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-691) 4442_Aiškinamasis raštas 4443_Pagrindinis brėžinys 4445_Patikrinimo aktas Nr. TP1-502-(14.4) M. Sabaliauskas
    Priimtas
    15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-577 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-674) 4447_Aiškinamasis raštas 4448_Pagrindinis brėžinys 4449_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
    Priimtas
    16 DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-708) M. Sabaliauskas
    Priimtas
    17 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-693) V. Radzevičienė
    Priimtas
    18 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "KELIO NR. 3-41 ŠEŠTOKŲ SENIŪNIJOJE REKONSTRUKCIJA" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-700) V. Pilvinis
    Priimtas
    19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2013 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-682) A. Pipiras
    Priimtas
    20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-711) A. Pipiras
    Priimtas
    21 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-694) A. Pipiras
    Priimtas
    22 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-696) V. Margelis
    Priimtas
    23 DĖL PRITARIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-699) V. Margelis
    Priimtas
    24 DĖL KIEMO STATINIŲ – TVOROS IR PAVĖSINIŲ NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-690) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    25 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO (Nr. 34-695) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    26 DĖL MALKŲ PERDAVIMO (Nr. 34-698) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-683) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-689) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2013 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-692) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-530 1.3 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-677) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    31 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO (Nr. 34-707) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    32 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO (Nr. 34-697) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    33 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS (Nr. 34-701) V. Radzevičienė
    Priimtas
    Papildomi klausimai
    34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO Nr. 5TS-630 PAKEITIMO (Nr. 34-703) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    35 DĖL 2013 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-704) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO (Nr. 34-705) M. Sabaliauskas
    Priimtas
    37 DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Nr. 34-706) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    38 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-709) J. Gudžiauskas
    Priimtas
    39 DĖL KINO SALĖS PARDAVIMO (Nr. 34-712) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    40 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS 4482_Trumpalaikė paskolos apyv.l V. Radzevičienė
    Priimtas
    41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-613 10 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-714) J. Galvanauskienė
    Priimtas
    42 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI (Nr. 34-715) J. Galvanauskienė
    Priimtas

    Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

    © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema