Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 11
  Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 11 posėdis
  Posėdžio data 2012-03-30 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-357) A. Margelis
  Priimtas
  Papildomi klausimai
  2 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "INOVATYVŪS MOKYMAI KULTŪROS SPECIALISTAMS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-353) S. Sinkevičienė
  Priimtas
  3 DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-344) V. Radzevičienė
  Priimtas
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PASTOVIOSIOS DALIES MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO (Nr. 34-345) V. Radzevičienė
  Priimtas
  5 DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. 34-342) V. Radzevičienė
  Priimtas
  6 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-343) V. Radzevičienė
  Priimtas
  7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PARENGIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-324) S. Sinkevičienė
  Priimtas
  8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLEISTŲ PASTATŲ IR KITŲ APLINKĄ ŽALOJANČIŲ OBJEKTŲ LIKVIDAVIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-339) S. Sinkevičienė
  Priimtas
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-210 PAKEITIMO (Nr. 34-351) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR KAINŲ SĄRAŠO PAPILDYMO (Nr. 34-354) L. Margelienė
  Priimtas
  11 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO (Nr. 34-355) L. Margelienė
  Priimtas
  12 DĖL VŠĮ ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ" PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIAUS LOVŲ SKAIČIAUS (Nr. 34-323) L. Džiaukštienė
  Priimtas
  13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMO PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2012-2016 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-350) L. Džiaukštienė
  Priimtas
  14 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-341) L. Džiaukštienė
  Priimtas
  15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2012-2013 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 34-347) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  16 DĖL 2012 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAJAMŲ - IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-325) A. Pipiras
  Priimtas
  17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2012 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-326) A. Pipiras
  Priimtas
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2011 M. ATASKAITOS (Nr. 34-322) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  19 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-338) 3710_1-4 priedai M. Sabaliauskas
  Priimtas
  20 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-335) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  21 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-336) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  22 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-340) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  23 DĖL SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO (Nr. 34-334) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  24 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS (Nr. 34-330) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  25 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-328) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  26 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-329) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  27 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-348) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR.5TS-31 PAKEITIMO (Nr. 34-331) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2012 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-332) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  30 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE UAB "LAZDIJŲ VANDUO" (Nr. 34-333) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  31 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-327) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  32 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-337) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  33 DĖL 2012 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-346) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-310 ,,DĖL IŠPERKAMŲ IR NEPRIVATIZUOJAMŲ VANDENS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO (Nr. 34-352) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-304 PAKEITIMO (Nr. 34-356) J. Galvanauskienė
  Priimtas

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema