Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nupirko ir rugpjūtį savivaldybėms perduos 45 naujus mokyklinius autobusus. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino mokyklų, į kurias šiemet išriedės nauji geltonieji autobusiukai, sąrašą. Į sąrašą pateko ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Dėl geltonojo autobusiuko šiai gimnazijai Lazdijų rajono savivaldybės administracija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paraišką buvo pateikusi birželio mėnesį.  Gimnazijai skirtas geltonasis autobusas pavėžės kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenančius moksleivius, kad kelionė į mokyklą ar iš jos truktų trumpiau. Taip pat mokiniai galės vykti ir į būrelius, kultūros ir sporto renginius, ekskursijas.

Lietuvos Respublikos Seimas nutarė, kad, valdant COVID-19 padarinius, būtų mokamos vienkartinės vaiko pinigų išmokos. Vaikams iš nepasiturinčių ir gausių šeimų, taip pat turintiems negalią bus išmokėta vienkartinė 200 eurų išmoka, o visiems kitiems vaikams – vienkartinė 120 eurų išmoka.

Šios išmokos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos vaikams įstatymu Nr. XIII-3030. Įstatymas galioja iki 2022 m. vasario 25 d.

Pagal Įstatymo 2 straipsnį kiekvienam vaikui, kuriam pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalį skiriama ir mokama universali išmoka vaikui (60,06 Eur), bus skiriama 120 Eur vienkartinė išmoka.

Kiekvienam vaikui, kuriam pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalį papildomai skiriama ir mokama išmoka vaikui (40,17 Eur), bus skiriama papildomai 80 Eur vienkartinė išmoka. Atsižvelgiant į tai, gausių (auginančių 3 ir daugiau vaikų), nepasiturinčių šeimų vaikai ir neįgalūs vaikai iš viso gaus 200 Eur dydžio vienkartinę išmoką.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija


Skelbia konkursą Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlio“ direktoriaus pareigoms užimti

Kvalifikaciniai reikalavimai ir dokumentų, kuriuos turi pateikti pretendentai, sąrašas pateikti interneto svetainėje www.lazdijai.lt skiltyje „Darbo skelbimai“.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 12 d. įskaitytinai šiuo adresu: Lazdijų savivaldybės administracija, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 211 kab., Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, el. paštas adele.sukackiene@lazdijai.lt. Tel. pasiteirauti (8 318) 66132.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 10 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2020 m. lapkričio 26 d.

 1 2 3 4