Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 9
  Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 9 posėdis
  Posėdžio data 2015-12-30 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-306) A. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 "DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-282) G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-283) G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1430 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-286) 6793_Strateginis veiklos planas 6794_1 priedas_asignavimų suvestinė 6795_2 priedas_vertinimo krit. suvestinė G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-299) 6820_2015-12-30 biudzeto pakeitimas (8) V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-210 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS“ PAKEITIMO (Nr. 34-278) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 34-289) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR PLANO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO (Nr. 34-305) J. Gudžiauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-285) L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1476 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2015 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-279) A. Pipiras
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO NURAŠYMO (Nr. 34-277) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-275) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJAI (Nr. 34-274) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO NEEILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-276) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-280) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL BUTO IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS (Nr. 34-281) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO 6796_34-284 L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL 2016 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO (Nr. 34-291) L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-287) V. Radzevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-288) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL KOMPIUTERIŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS PANAUDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (Nr. 34-290) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL NAFTOS PRODUKTŲ SAUGYKLOS STATYBOS LAZDIJŲ R. SAV., BŪDVIEČIO SEN., ZELIONKOS K. 7, SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ IR PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES SUDERINIMO (Nr. 34-292) 6808_SpecArchitektReikalavimai 6809_Projektavimo uzduotis2015_12_15 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-293) 6815_vertes nustatymas (tuju 9) 6816_pazyma (Tuju 9) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ŪKINIO PASTATO BEI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS SEN. TŪRIŠKIŲ K. MALŪNO G. 17, PRADINĖS BENDROS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-294) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI (Nr. 34-295) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. 34-296) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS-SANDĖLIO, DALIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. SEINŲ G. 69-2, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-298) 6818_isvada Seinu 69 6819_pazyma Seinu 69 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 DĖL MOKYKLOS PATALPŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. SEILIŪNŲ K. TUJŲ G. 14, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-300) 6825_isvada Tuju 14 6826_pazyma Tuju 14 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 DĖL MOKYKLOS PASTATO, SANDĖLIO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ SEN. VARNĖNŲ K. LINKSMUČIŲ G. 2, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-301) 6827_isvada Varnenu 6828_pazyma Varnenu J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-302) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 DĖL DALIES ŪKINIO PASTATO IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. TAIKOS G. 8 B, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-304) 6830_isvada 8B 6831_pazyma Taikos 8B J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO ARTŪRUI MARGELIUI (Nr. 34-297) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-303) V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema