Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 32
  Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 32 posėdis
  Posėdžio data 2014-02-28 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1064) A. Margelis
  Priimtas
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1059) 5270_SVP-APRAŠOMOJI DALIS G. Giedraitis
  Priimtas
  3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1057) G. Giedraitis
  Priimtas
  4 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1049) 5232_2014 biudzeto projektas V. Radzevičienė
  Priimtas
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2013 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. 34-1042) 5234_Finansų kontrolės būklės ataskaita 2013 m. 5235_Finansų kontrolės būklės išvada 2013 m. V. Radzevičienė
  Priimtas
  6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-621 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1045) K. Jasiulevičius
  Priimtas
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-766 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR ETATINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1043) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-257 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1051) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ LIGONINĖS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGŲ GERINIMAS" (Nr. 34-1054) V. Pilvinis
  Priimtas
  10 DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-1041) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-638 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO IR VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1039) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1048) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  13 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO STEIGIMO (Nr. 34-1036) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  14 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO (Nr. 34-1035) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1053) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  16 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATO PAGRINDINĘ TIKSLINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR JO PAVADINIMĄ (Nr. 34-1037) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  17 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-1040) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  18 DĖL STATINIŲ NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-1044) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  19 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-1038) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  20 DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS (Nr. 34-1047) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  21 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS (Nr. 34-1052) V. Radzevičienė
  Priimtas
  22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-225 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1046) D. Gorochovenkienė
  Priimtas
  23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1050) 5267_JRT 2013 m. veiklos ataskaita D. Gorochovenkienė
  Priimtas
  Papildomi klausimai
  24 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO (Nr. 34-1055) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-1056) 5269_ataskaita 2013 M. Sabaliauskas
  Priimtas
  26 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽIBUTĖ" DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1058) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO (Nr. 34-1060) 5272_pareigybe L. Džiaukštienė
  Priimtas
  28 DĖL BUTŲ SU ŪKINIAIS PASTATAIS PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-1061) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PAJAMŲ-IŠLAIDŲ 2014 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1062) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  30 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "RIZIKOS GRUPĖS VAIKŲ IR JAUNIMO GEROVĖS DIDINIMAS LAZDIJŲ R. SAVIVALDYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1063) V. Pilvinis
  Priimtas

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema