Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 26
  Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 26 posėdis
  Posėdžio data 2013-09-09 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 9 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-885) A. Margelis
  Priimtas
  2 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE "VERSLUMO SKATINIMAS PIETŲ LIETUVOS REGIONE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-875) V. Pilvinis
  Priimtas
  3 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-871) V. Radzevičienė
  Priimtas
  4 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-876) 4905_Biudzeto tikslinimas_20130909 V. Radzevičienė
  Priimtas
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ IR KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ (Nr. 34-873) 4897_Ataskaita uz 2012metus 4898_Audito išvada del biudzeto vykd. ataskaitos 4899_Audito išvada del konsoliduotu ataskaitu V. Radzevičienė
  Priimtas
  6 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (Nr. 34-866) V. Radzevičienė
  Priimtas
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO BEI PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2012 METŲ ATASKAITOS (Nr. 34-877) 4908_Audito išvada del sav. turto 4909_Turto ataskaita V. Radzevičienė
  Priimtas
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-568 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-878) V. Radzevičienė
  Priimtas
  9 DĖL ATSTOVŲ PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-879) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  10 DĖL ATSTOVŲ PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-880) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  11 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-867) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  12 DĖL GYVENAMO NAMO SU ŪKINIAIS PASTATAIS PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-859) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  13 DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (Nr. 34-862) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  14 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-860) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  15 DĖL PASTATO (Nr. 34-861) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  16 DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-882) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  17 DĖL SAVAITINIŲ PEDAGOGINIŲ VALANDŲ MAKSIMALAUS SKAIČIAUS 2013-2014 MOKSLO METAMS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO (Nr. 34-883) J. Gudžiauskas
  Priimtas
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-785 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS SPORTO SALĖS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS MSTL., MODERNIZAVIMAS" PAKEITIMO (Nr. 34-870) V. Pilvinis
  Priimtas
  19 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS PASTATO MODERNIZAVIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-881) V. Pilvinis
  Priimtas
  20 DĖL PRITARIMO RENGIAMAM PROJEKTUI "LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS PASTATO MODERNIZAVIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-869) V. Pilvinis
  Priimtas
  21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. 34-864) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  22 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5923/0003:217), ESANČIO LAZDIJŲ M. VILNIAUS G. 40, IR ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.5923/0003:290), ESANČIO LAZDIJŲ M. DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-865) 4878_Aiškinamasis raštas. 4879_Pagrindinis brėžinys 4880_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  23 DĖL ROMOS BALIULEVIČIENĖS SODYBOS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. TEIZŲ SEN. BARČIŲ K. DUSIOS G. 15, ŽEMĖS SKLYPŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-863) 4883_Aiškinamasis raštas 4884_Pagrindinis brėžinys 4885_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
  Priimtas
  24 DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PAKEITIMO (Nr. 34-868) M. Sabaliauskas
  Priimtas
  Papildomi klausimai
  25 DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. 34-872) V. Radzevičienė
  Priimtas
  26 DĖL MOKYKLOS PASTATO, KATILINĖS IR KIEMO STATINIŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-874) J. Galvanauskienė
  Priimtas
  27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-106 PAKEITIMO (Nr. 34-884) V. Radzevičienė
  Priimtas

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema