Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 9
  Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 9 posėdis
  Posėdžio data 2020-01-31 12:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Registruota
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2019 METUS 10327_Kopija ITVP ataskaita_2019 G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10285_34-237 G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽAIDIMŲ IR TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS VEISIEJUOSE” IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10286_34-236 S. Sinkevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 10 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1096 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS LAZDIJŲ IR VEISIEJŲ MIESTUOSE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 10288_34-239 S. Sinkevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-893 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „EKOLOGIŠKŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 10342_34-241 S. Sinkevičienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO 10366_34-245 R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI PATVIRTINIMO 10291_34-229 10292_Antikorupcinio vertinimo pažyma R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO 10300_34-234 10301_2020-01-21 antikorupcinio vertinimo pazyma R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 10302_34-232 R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS UŽ 2018 M. 10304_34-227 10305_stebėsenos ataskaita už 2018 m_gera L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 10368_34-249 10369_„Kelių sąrašas (priedas)_2020-01-27“ I. Adomynienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ 10308_34-224 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 10311_34-228 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IŠBRAUKIMO IŠ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS IR IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO 10373_34-247 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 10344_34-240 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ 10357_34-242 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO DAIVAI BURNEIKIENEI 10319_34-226 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL GARAŽO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 10321_34-225 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL GARAŽO, ESANČIO VILNIAUS G. 12, LAZDIJAI, PANAUDOS 10324_34-233 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-147 „DĖL KELIŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO 10372_34-246 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1356 „DĖL PATALPŲ PANAUDOS“ PAKEITIMO 10370_34-248 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL PATALPOS PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI „ŽIDINYS“ 10328_34-238 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL NEEILINIO VISUOTINIO VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO DALININKŲ SUSIRINKIMO 10358_34-243 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ NEPRIKLAUSOMO AUDITO 10330_34-223 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 10339_34-230 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 10340_34-231 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO SAULIUI PETRAUSKUI 10341_34-235 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  30 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 10364_34-244 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema