Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir aplinkosaugos skyrius
 • Buhalterinės apskaitos skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Civilinės metrikacijos skyrius
 • Dokumentų ir informacijos skyrius
 • Ekonomikos skyrius
 • Finansų skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Investicijų skyrius
 • Juridinis skyrius
 • Socialinės paramos skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Ūkio tarnyba
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Žemės ūkio ir melioracijos skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir aplinkosaugos skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Dokumentų ir informacijos skyrius
  Ekonomikos skyrius
  Finansų skyrius
  Juridinis skyrius
  Savivaldybės gydytojas
  Socialinės paramos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Žemės ūkio ir melioracijos skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
  • Mero padėjėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 36
  Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 6 posėdis
  Posėdžio data 2019-10-18 13:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Registruota
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1449 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO” PAKEITIMO 10021_34-161 10022_antikorupcinio v p D. Mockevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 10042_34-168 10043_antikorupcinio v p D. Mockevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1232 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS IR JOS DARBO REGLAMENTO“ PAKEITIMO 10025_34-159 D. Mockevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAREIGYBIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO D. Mockevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL PRITARIMO VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLOS 2020–2021 METŲ PROJEKTAMS IR JŲ DALINIO FINANSAVIMO 10044_34-169 R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10051_34-167 10052_2019-10-10 antikorupcinio vertinimas R. Šukienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 10026_34-158 L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO 10079_34-171 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 10053_34-165 10054_Priedas1 10055_Priedas2 10056_Priedas3 10057_Priedas4 10058_Priedas5 10059_Priedas6 10060_Priedas7 10061_Priedas8 A. Kimbirauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-28 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10080_34-173 10081_Kopija Kopija OBJEKTŲ SĄRAŠAS_2019-10 (1) I. Adomynienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJAI (Nr. 34-153) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL STATINIŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-156) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-154) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL TURTO PERDAVIMO 10038_34-157 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ MENO MOKYKLAI 10034_34-160 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10064_34-170 10065_Antikorupcinio vertinimo pavyma_LRS patikejimo tvarkos J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10066_34-164 10067_Antikorupcinio vertinimo pavyma_LRS panaudos tvarkos J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ 10036_34-162 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ 10037_34-155 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO 2020 METAMS 10069_34-163 10070_Antikorupcinio vertinimo pažyma - verslo liudijimams R. Kupstas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  23 DĖL ĮGALIOJIMO 10077_34-166 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR JŲ DALINIO FINANSAVIMO 10082_34-172 A. Zablackienė
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema