Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Neformalus švietimas

 

KVIEČIAME IKI 2019 M. RUGSĖJO 19 D. UŽSIRAŠYTI Į NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS

 

Siekiant užtikrinti vaikų užimtumą po pamokų ir ugdyti socialines, kultūrines, asmenines, edukacines, profesines bei kitas kompetencijas, Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia registruotis į neformaliojo vaikų švietimo programas (toliau – NVŠ). Visas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje patvirtintas NVŠ programas rasite čia. Prašome susisiekti su pasirinktos programos vykdytoju/vadovu ir užsiregistruoti.


TEISĖS AKTAI

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMAS  NR. V-758 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKIMO SUTARTIES FORMA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKIMO SUTARTIES PILDYMO REKOMENDACIJOS

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR JŲ PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS


Neformaliojo vaikų švietimo programoms skirtas finansavimas

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos paskirtis – tenkinti vaikų ir jaunuolių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui po pamokų, socializacijai ir gebėjimų plėtotei, neformaliajam vaikų švietimui skiriamas ES fondų investicijų veiksmų programos finansavimas - krepšelis – iki 15 eurų per mėnesį.

 

2016 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti skirta 32 712 Eur. Lazdijų rajono savivaldybėje 2016 m. neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 696 vaikai 29 programose.

2016 METŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

INFORMACIJA APIE 2016 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ FINANSUOJAMAS PROGRAMAS


2017 m. vasario - gegužės mėnesiais neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 743 vaikai 28 programose, o spalio - gruodžio mėnesiais dalyvavo 691vaikas 24 programose. 2017 m. Lazdijų rajono savivaldybei skirta neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti 54 300 eurų. I finansavimo etapui (vasario mėn.– gegužės mėn.) paskirstyta 29 720,00  eurų, II finansavimo etapui (spalio mėn.– gruodžio mėn.) - 24 565,05 Eur.

2017 METŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

INFORMACIJA APIE 2017 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ FINANSUOJAMAS PROGRAMAS

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ vykdymui 2018 metais Lazdijų rajono savivaldybei skirta 65 506,00 eurai. 2018 m. vasario – birželio mėn. paskirstyta 37 300 eurų. 2018 m. vasario - birželio mėnesiais norą dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose pareiškė ir sutartis su neformaliojo vaikų švietimo teikėjais pasirašė 746 (37,00 proc.) vaikai 23 programose.

 INFORMACIJA APIE 2018 M.  VASARIO-BIRŽELIO MĖN. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ FINANSUOJAMAS PROGRAMAS

INFORMACIJA APIE 2018 M. SPALIO-GRUODŽIO MĖN. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ FINANSUOJAMAS PROGRAMAS

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklų vykdymui 2019 metais Lazdijų rajono savivaldybei skirta 65 969,41 eurai. 2019 m. vasario – birželio mėn. paskirstyta 40 226,80 eurų. 2019 m. vasario - birželio mėnesiais norą dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose pareiškė ir sutartis su neformaliojo vaikų švietimo teikėjais pasirašė 632 (32,79 proc.) vaikai 16 programų.

INFORMACIJA APIE 2019 M. VASARIO-BIRŽELIO MĖN. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ FINANSUOJAMAS PROGRAMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS TVARKARAŠČIAI https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams.


NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI

 

 

Lazdijų sporto centras

 

              

 

 

Lazdijų meno mokykla

 

     
         

 

ĮSTAIGA/MOKYTOJAS

   
 

VšĮ Lazdijų kultūros centras, siūlomos teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programos

     
  VšĮ Lazdijų sporto centras, siūloma teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programa      
  Artūras Mačionis (laisvasis mokytojas), siūlomos teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programos       
  Nerijus Šidlauskas (laisvasis mokytojas), siūloma teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programa       
  Mens sana in corpore sano, siūloma teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programa      
  Lietuvos šaulių sąjunga karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė, siūloma teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programa      
  Teisutis Targauskas (laisvasis mokytojas), siūloma teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programa      
  Viešoji įstaiga Lazdijų miesto futbolo klubas „Lazdis", siūloma teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programa      
  Roma Juškauskienė (laisvasis mokytojas), siūlomos teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programos      
   Lazdijų regbio klubas, siūloma teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programa      
  Asta Bagdonienė (laisvasis mokytojas), siūloma teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programa      
   Ričardas Čepononis (laisvasis mokytojas), siūloma teikėjo neformaliojo vaikų švietimo programa